Onderhoud

Hieronder hebben wij voor u een aantal belangrijke aspecten toegelicht in het kader van tijdig onderhoud aan uw installatie. Door met enige regelmaat onderhoud uit te laten voeren aan de spuitcabine (en toebehoren) kunnen er onnodige en vaak nare situaties voorkomen worden. Zo is bijvoorbeeld de spuitcabine uit bedrijf op het moment dat u het beslist en niet op totaal onverwachte tijdstippen (door storing) die automatisch voor stagnatie van de bedrijfsvoering en onnodig hoge kosten zouden kunnen zorgen.

Uw installatie heeft hierdoor een langere levensduur doordat onnodige slijtage en vervuiling wordt voorkomen. Het energieverbruik van uw installatie is tevens een belangrijk aspect. Het rendement van uw branderinstallatie is bijvoorbeeld lager wanneer de ketel vervuild is of wanneer de branderlucht toevoer vermindert door vervuiling.

Wat vaak vergeten wordt is dat het tijdig onderhouden van uw installaties ook ten goede komt aan de veiligheid van uw werknemers en omgeving. Wij mogen er bijvoorbeeld van uit gaan dat er op 99 %  van de cabines een branderinstallatie gemonteerd is en dat er nog steeds  in alle situaties gewerkt wordt met oplosmiddelen. Zo zijn er beveiligingen/kleppen in een technische groep aanwezig die ervoor zorgen dat al die oplosmiddelen niet bij uw branderinstallatie terecht komen. Door periodieke controle/onderhoud komen het wel of niet functioneren van allerhande beveiligingen zorgvuldig aan bod.

U kunt er zeker van zijn dat door een onderhoudscontract de controle op het tijdig onderhouden van uw spuitcabine gegarandeerd is.

Kort samen gevat kunt u het volgende bereiken met het tijdig laten onderhouden van de spuitcabine;

  • langere levensduur
  • betere kwaliteit van het spuitwerk
  • energiebesparing
  • inspectie- onderhoudsverklaring (waar uw verzekeraar om vraagt bij schade)
  • hogere bedrijfszekerheid
  • kostenbesparing
  • veilige bedrijfsvoering
  • periodieke controle op het correcte gebruik van uw installatie

Blijf op de hoogte!

Bekijk onze nieuwspagina deze staat vol met interessante ontwikkelingen en de laatste nieuwtjes.
U vindt er ook filmpjes van onze 5S producten.

Bekijk het nieuws